SIĞINAK SANTRALİ
SIĞINAK SANTRALİ

Sığınakların havalandırılması tasarımında, sığınaktan yararlanan insanların, bulundukları koruma ortamında bulunma süreleri boyunca ortam havasının asgari yaşam koşullarına uygun olması sağlanmalıdır. Sığınak santralleri dışındaki havanın radyasyon, biyolojik veya kimyasal toz ve parçalar ile kirli olduğu durumlarda hava G4 panel filtre , F7 torba filtre, nükleer tip H13 hepa filtre, kurşun seperatör ve aktif karbon filtreden geçecek, normal zamanlarda ise sadece G4 panel filtreden geçip havalandırma yapabilecek şekilde dizayn edilmiştir.

Cihazın hangi konumda çalışması isteniyorsa ilgili pozisyon damperi açılır ve diğer damper kapalı konuma geçer. Bu sayede normal kullanım zamanlarında özel filtreler kullanılmamış olur.

Geri