SULU FİLTRE
SULU FİLTRE

Sulu filtreler havalandırma cihazı ile birlikte çalışacak şekilde üretilir. Çıkıştaki atık gaz, genişleyen sulu filtre haznesinden geçerken nozullardan püsküren su ile karşılaşır. Nozullardan püskürtülen su, atık gaz içindeki çevreyi kirletici zararlı partiküllerin sulu filtre haznesine birikmesini sağlayarak filtreleme yapar. Hazne içerisinde biriken kirli su belirli periyot aralıklarında tahliye edilerek yenisi ile değiştirilir. Tahliye edilen kirli su kanalizasyona deşarj edilir.

Sulu sistem baca filtrelerinin verimli bir şekilde çalışması ve ölçümlerde gerekli değerleri sağlaması için belirli oranlarda ve genişlikte tasarlanması, yeterli miktarda su püskürtmesi gerekmektedir. Bunun için öncelikle gerekli tasarım çalışması yapılmalıdır.

Ayrıca kullanıma bağlı belli zamanlarda bakımlarının yapılması gerekmektedir.

Geri